In de 16de eeuw was de Meir het Wall Street van de wereld.

Op 2 januari 1998 verhuisden vijf aandelen van de beurs van Antwerpen naar de beurs van Brussel. Met Anhyp, jarenlang hét steraandeel van de Antwerpse beurs, werd Brussel een bankaandeel rijker. Ook Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar, Scheerders Van Kerchoves Verenigde Fabrieken (SVK), Belreca en de populaire Hermes-bevek verhuisden naar de hoofdstad. Vijf ondernemingen gaven hun beursnotering op: Brasserie de Nice, Cogeaf, Générale Belge-Argentine, Société Beige de Préts Fonciers en de Unie van Reddings- en Sleepdiensten.


Met de verhuizing van de Antwerpse aandelen viel het doek over de oudste beurs ter wereld. Antwerpen richtte in de 16de eeuw de eerste professionele beurs op. In Brugge kwamen al in de Middeleeuwen handelaars op een ongeorganiseerde wijze samen in de herberg Ter Beurse (vandaar de naam beurs). Maar pas in Antwerpen werd in 1531 een speciaal beursgebouw voor georganiseerde handel opgericht. Later diende het zelfs als voorbeeld voor de Londense en Amsterdamse beurs. In de 16de eeuw was de Meir het Wal[ Street van de wereld. Pas na de val van het protestantse Antwerpen in 1585 nam in de 17de eeuw de beurs van Amsterdam die leidende rol over.


In België bleef Antwerpen tot de eerste helft van de 19de eeuw de dominante beurs. Terwijl de beurs van Brussel handig inspeelde op de in-dustriële ontwikkeling van België, focuste Antwerpen meer op veilige overheidsobligaties.


Al in de jaren 1990-1991, toen de beurzen van Gent en Luik werden opgedoekt, was sprake van een fusie van de Antwerpse en de Brusselse beurs. Maar de tegenstand in Antwerpen was niet min. De beurs wilde de toen nog 35 lokale beursmakelaars een goede dienstverlening verzekeren. In 1995 voerden Brussel en Antwerpen zelfs nog afzonderlijke promotiecampagnes om kmo's naar de beurs te lokken. Pas in 1997, na intensieve gesprekken tussen Etienne Cooreman en Marc Corluy, de respectieve voorzitters van de Brusselse en de Antwerpse beurs, belandde het fusieproject in een stroomversnelling.


Van de van oorsprong Antwerpse aandelen blijft op het Brusselse koersen-bord niet veel over. Anhyp verdween al na tien maanden van de beurs door een bod van Royale Belge (AXA). Hermes zette in 2003 zijn beursnotering stop. Fabrieken der Gebroeders De Beukelaar werd in 2001 Think Media en verzeilde samen met zijn topman Maurice De Velder in een fraudezaak. De verkoper van bouwmaterialen SVK en de portefeuillemaatschappij Belreca noteren op het dubbele fixing segment. Maar vooral de liquiditeit in Belreca laat te wensen over. In het aandeel vond vorig jaar vijf keer handel plaats.