RTAP

 

===============================================================================

Rtap header files

 grep -rl "typedef.*rtBytes8" $RTAPROOT/include
 

configurati in vim;

maak bv. in home directory user bestand .vimrc (zal worden uitgevoerd nadat 'global /etc/vimrc' is 'gesourced' bij opstarten vim) en voeg bv. set tags+=$HOME/src/tags toe

generatie tags bestand:

  ga naar gewens source directory (bv $HOME/src)
  zoals ik
    ctags --exclude="*not_used*" -R $RTAPROOT/include *
        exclude = alle dirs/bestanden met not_used in: negeer
        -R: recursive, ook subdirectories
        op het einde: zowel in in $RTAPROOT/include directory als alles in current directory (=*)

--> als er wijzigingen in code zijn, dan moet tags bestand opnieuw gegenereerd worden mbv. ctags.
  in vim:
    :help tags
    ga op gewenste definitie in source code staan en type 'ctrl+]': er wordt naar bestand met definitie gesprongen

================================================================================

vergelijken Rtap omgevingen

  Vergelijken RTAP installatie

rpm -qa|grep -i rtap
->lijst rtap packages die verschijnen hetzelfde?
rpm -V <rtap package> om verschillen geinstalleerde package (zit in rpm database) en wat er op dat moment effectief op systeem staat, te zien: bv. tijdstip, rechten, md5sum, bestand nog aanwezig?
rpm -l <rtap package> : lijst de bestanden/mappen op die in package zitten

               En misschien ook eens af en toe manueel vergelijken, moest je geen vertrouwen hebben in 'rpm -V'

Vergelijken Rtap config:
Directory /etc$RTAPROOT/ (bv. in deze dir: rsync -a <hostn ander systeem>:$PWD /tmp; diff -qr . /tmp/A.08.80)
               Vooral interessant:
                              Nodelock (ook RtapPerfMon, N) ' beide systemen evenveel licenties actief
                              RtapEnvList
                              RTAP
                                                           Bestaat volgende symbolic link: /usr/X11R6/lib/X11/app-defaults/RTAP een symbolic link naar /etc/$RTAPROOT/RTAP?
                              Rtap8Plane.sch
                              Rtap8PLane.sch

/project/rapl/env/RtapEnvTable

Allerlei algemene configuratiebestanden:
/etc/services #(de rtap poorten)
/etc/init.d/ -> rtap scriptjes
               Openmotif packages (rpm -qa|grep -i openmotif rpm -V openmotif )
               /usr/share/X11/rgb.txt
               /etc/sysctl.conf
            /etc/profile.d/*
               /etc/profile
               /etc/bashrc
              

Sommige verschillen zijn normaal (bv /etc/sysconfig/network). Dus niet gelijktrekken als je niet zeker bent of dit mag.

 


================================================================================

Om in RTAP extra info te zien over processen kan je de opstartlijn laten voorafgaan door extra debugregels

ipv : "RtapSchematX -cwp POO007002001 -Dialog ~/env/panels/poortbediening_Bidir_br_1 -p 1"

To further diagnose the issue, please enable error and support tracing for RtapSchematX:

rtERROR_TRACE=all rtSUPPORT_TRACE=1 RtapSchematX -cwp POO007002001 -Dialog ~/env/panels/poortbediening_Bidir_br_1 -p 1

===============================================================================

 

===============================================================================