Het Theaterplein

Op het Theaterplein vind je de Stadsschouwburg met Het Paleis en het Antwerps Muziek Theater. Het plein is centraal gelegen, vlakbij de winkelcentra en toeristi­sche trekpleisters zoals het Rubenshuis.

Maar toch is het plein voor veel Antwerpenaars een doorn in het oog: ze vinden het plein vuil, vervallen en onbestemd want hoewel het plein veel mogelijk­heden biedt, mist het uitstraling en kracht.

 

Dat wordt binnenkort helemaal anders want het Theaterplein ondergaat

in 2006 een ingrijpende verandering. Een verandering waarbij ook de omgeving be­trokken wordt. Toparchitec­ten Secchi & Viganó hebben het plein helemaal hertekend tot een veelzijdige ruimte die mensen boeit en intrigeert.

Het vernieuwde plein wordt een echt aantrekkingspunt en zal een belangrijke rol spelen in het culturele leven van de stad.

Je kuiert langs de trendy boetieks in de buurt, gaat een hapje eten in de restaurants rond het plein of kijkt op een terrasje naar de mensen die over het plein Flaneren.

Misschien kom je er wel eens naar een evenement dat er na de heraanleg mogelijk zal zijn. Het plein zal dus meer betekenen dan enkel een marktplein op zaterdag of zondag. Het Theaterplein wordt een plek waar je graag naartoe trekt. Zoveel is zeker.

 

 

 

 

Project Schaafstraat

In de Schaafstraat, vlakbij het Designcenter De Winkel­haak, kocht de stad achttien verkommerde panden aan. De krotten werden met

 de grond gelijk gemaakt om plaats te ruimen voor veertien nieuwe, ruime wo­ningen met tuin of terras. Er komt ook een ondergrondse

parkeergarage. Samen met een vlotte aansluiting op het openbaar vervoer, de nabijheid van de centrale bibliotheek en stadskantoor, de winkelstraten, de aanwe­zigheid van kinderopvang en scholen in de buurt, wordt het daar straks heel goed wonen.

 

Hoe wordt Antwerpen nog aantrekkelijker?

In het Schipperskwartier stroomt bij oudgedienden Barreiro (een oude portofabriek) en de Lucky Bar binnenkort nieuw bloed door de aderen. De Barreiro behoudt zijn gevel maar maakt voor de rest plaats voor een aantal nieuwe wonin­gen rond een collectieve binnentuin en een ondergrondse parking voor bewoners. Op de gronden van het voormalig café Lucky Bar komt een nieuwbouwproject. De stad kent via het project renovatiecontracten toelages toe aan bewoners in het Schipperskwartier om hun panden te renoveren naar een kwaliteitsvolte woning met een zichtbare meerwaarde voor de buurt.

 

Aangenamer wonen

Wonen is veel meer dan een dak boven het hoofd hebben.

Het heeft alles te maken met sociale contacten, communicatie en zorg. Daarom ontdek je in het project 'Werf van de Eeuw' weldoordachte woonprojecten die oude wijken omtoveren tot g rote leefen woongemeenschappen. Het zijn projecten die  een hele huurt doen openbloeien.

 Zo werden de Canadablokken op de Luchtbal tussen 1998 en 2005  helemaal verbouwd, een van de grootste renovatieprojecten in de Vlaamse geschiedenis. De Canadablokken werden in 1939 gebouwd en bieden onderdak aan bijna 500 gezinnen.

Ook de Silvertopblokken op het Kiel staan in de steigers. Toren 1 zal eind 2006 klaar zijn en eind 2010 zijn de drie  torens weer helemaal up-to-date. Nog indrukwekkender is het project Prestibel dat een heel nieuw woongebied aan Antwerpen toevoegt.

 De stad wil de communicatie met sociale huurders verbeteren  en ze meer betrekken bij hun buurt. Daarom ondersteunt ze het platform "Antwerpse Sociale Huurders", dat 13 bewoners­groepen uit sociale huisvestingscomplexen verenigt. Zo kunnen huurders gemeenschappelijke knelpunten in kaart brengen en samen met de lokale overheden naar oplossingen zoeken.

 

Prestibel

Op het grasland tussen de Blancefloerlaan en het Gal­genweel zullen de volgende tien jaar 400 betaalbare eengezinswoningen met tuin én 1000 appartementen verrijzen in een aangename omgeving met veel groen en ruimte voor sport en ontspanning. De oevers van het grootste zeilmeer van Vlaanderen blijven overwe­gend onbebouwd. Zeilen kan er dus nog steeds en ook de natuur blijft intact. Het park rond het Galgenweel wordt op een natuurlijke manier verder ingericht en uitge­bouwd. Kantoren, winkels en een supermarkt maken het wooncomplex compleet en zorgen ervoor dat je als inwoner alle voorzieningen in eigen buurt vindt.

Prestibel is een groot en complex project waarvoor we niet over één nacht ijs gaan, maar het project zal een enorm positieve impact heb­ben op het leven en wonen op Linkeroever.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo wordt Antwerpen nog aangenamer om in te wonen.

 

De verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen investeren de laatste jaren erg veel in het verbeteren van de woonkwaliteit in deze stad. Zij bouwen en verbouwen in de verschilende districten aan kwalitatieve woonprojecten: o.a. Klapdorp (Antwerpen-centrum), St.-Gummarusstraat (Antwerpen Noord), Zonstrant (Borgerhout) en Frans Gaillylaan (Wilrijk).

De wijk Moretusburg in Hoboken, decennialang vervuild door het nabijgelegen ferrobedrijf, wordt grondig gesaneerd.

Nieuw Zuid wordt vanaf 2010 een nieuwe woonwijk met appartementen aan de kaaien, gezinswoningen met tuin, winkels, openbare functies en kantoren aan de Antwerpse ring. Troeven van deze nieuwe wijk zijn een goede bereikbaarheid en een hoge woonkwaliteit in de nabijheid van het centrum.

Essenhof in Antwerpen Noord is een mooi voorbeeld van moderne sociale woningbouw. Het OCMW saneerde de oude terreinen van scheepshersteller Longueville en gaf ze een tweede leven met 53 nieuwe woningen en een dienstencentrum.

In Ekeren vind je sinds 2003 het nieuwe dienstencentrum Blankenberg. In samenwerking met het RVT Hof de Beuken en de 19 nieuwe serviceflats van "Geestenspoor" geeft het een nieuwe impuls aan de sociale voorzieningen in de buurt.

In hartje Kiel kun je vanaf november 2005 rekenen op dienstencentrum De Boskes, sociaal centrum Kyle en een nieuw aanspreekpunt voor Thuiszorg Zuid. Bejaarden in de wijk krijgen binnenkort ook 54 speciaal aangepaste appartementen ter beschikking in het nieuwe Waarlooshof.

Tussen het Galgenweel en het Sint-Annabos op Linkeroever vind je het Middenvijver-gebied. De komende jaren zal er hier een frisse wind waaien met nieuwe scholen, groene ruimte en recreatiemogelijkheden als gevolg.

De Lange Batterijstraat wordt de Coronation Street van Antwerpen. je vindt er maar liefst 72 huisjes waarin kansarmen begeleid kunnen wonen. Moderne sociale woningbouw in Antwerpen onder de vleugels van Hof ter Beke.

 

De geschiedenis vereeuwigd

Waarom is het zo belangrijk om dingen uit het verleden te bewaren en te beschermen? Omdat ze mee het karakter, het uitzichten de eigenheid van onze samenleving bepalen.

Archeologische vindplaatsen, historische landschappen en monumentale gebouwen vertellen ons waar we vandaan komen,hoe het vroeger was.

Ze zijn onze cultuurgeschiedenis, en de zorg ervoor is dan ook heel belangrijk.

Maar erfgoed bewaren is natuurlijk geen doel op zich.

Er moet iets mee gedaan worden. Oude gebouwen en histori­sche plaatsen hebben de grootste kans om te blijven bestaan wanneer ze een nieuwe plaats krijgen in de samenleving van vandaag, een plaats die iets betekent voor mensen van nu. Zo krijgen ze niet alleen een nieuwe waarde, maar zijn ze ook een bron van verwondering en inspiratie.

Twee projecten verdienen zeker je aandacht: de renovatie van het Sint-Felixpakhuis en de nieuwe bestemming van de Red Star Line-magazijnen.

 

Sint-Felixpakhuis

 

Het stadsarchief krijgt een nieuw onderkomen in het Sint-Felixpakhuis op het Eilandje. De verbouwingswerken van het pakhuis gingen in april 2002 van start. Nu wordt werk gemaakt van de inrichting en de technische uitrusting van de magazijnen, kantoren en ruimten voor het publiek. Iedereen kan gratis de leeszaal van het stadsarchief bezoeken, om op zoek te gaan naar gegevens uit een ver of nabij verleden. Wil je meer weten over de geschiedenis van je familie, je straat of wijk? Ben je op zoek naar de bouwvergunning of de plannen van het huis dat je in Antwerpen gekocht hebt? Kijk je graag naar oude foto's van je straat of je buurt?

Het stadsarchief is de plaats voor elke vraag over je (Antwerpse) verleden.

In het Stadsarchief Antwerpen bewaren we alle documenten van de stedelijke administratie sedert de 13de eeuw. Ook personen, families, bedrijven, verenigingen of particuliere instellingen hebben hun archieven aan het stadsarchief geschonken. AI deze archieven met betrekking tot de stad Antwerpen worden door ons verzameld, geordend, beschreven en bekendgemaakt.

Het complete stadsarchief verhuist in 2006 en vanaf dan spreken we van het Felix-Archief. Die naam verwijst niet alleen naar het pand, maar wil ook duidelijk maken dat het Sint-Felixpakhuis meer is dan alleen het stadsarchief. Er komen ook ateliers en polyvalente ruimten. Op de benedenverdieping en in de kelders komen boekshops en andere winkels.

Een indrukwekkende blikvanger is de 70 meter lange, smalle lichtstraat die een belangrijke verbinding vormt tussen de historische binnenstad en het Eilandje.

 

Red Star Line Memorial

 

Tussen 1873 en 1935 brachten de schepen van Red Star Line bijna drie miljoen emigranten van Antwerpen naar Canada en het beruchte Ellis lsland in Amerika. Een deel van de magazijnen werd toen gebruikt als gezondheids- en administratiecentrum. De emigranten ondergingen er testen en werden er ontsmet, terwijl ambtenaren nakeken of ze administratief in orde waren.

De drie gebouwen, gelegen aan de Rijnkaai op het Eilandje, vormen een waardevol historisch complex en zijn een deel van het gemeenchappelijke geheugen van de havenstad. Ze stonden lang leeg en smeekten om een nieuwe bestemming. Stad Antwerpen kocht ze in april 2005 om er een plek van te maken waar je stil kunt staan bij de emigratie van destijds — en bij de moderne invulling ervan vandaag.

Omdat het verhaal van de emigratie en Red Star Line belangrijk is in de geschiedenis van Antwerpen, werd besloten om in de gebouwen een migratiemuseum onder te brengen. De invulling wordt toevertrouwd aan het Museum aan de Stroom (MAS), dat in 2008 zijn deuren zal openen als museum en forum voor verleden, heden en toekomst van de stad.

Het project Red Star Line Memorial start in 2006. Als alles volgens schema verloopt, zul je het migratieuseum drie jaar later kunnen bezoeken.

 

 

 

 

Het Spoorwegemplacement

Het Spoorwegemplacement is een NMBS-terrein van 24 ha tussen de wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek.

Honder jaar lang was het een Industrieel gebied met een gigantische sporenbundel en reusachtige gebouwen. Spoorwegarbeiders kregen er hun opleidingen , locomotieven werden er hersteld en onderhouden en de buurt errond was levendig en gezond.Het emplacement oefent nog altijd een speciale aantrekkingskracht uit hoewel de NMBS er al lang weg is en de omgeving verkommerd.Daarom was het duidelijk voor de stad dat het emplacement een nieuwe bestemming moest krijgen. Een enquête wees uit dat de buurtbewoners vooral behoefte hebben aan groen, licht en ruimte omdat de buurt zo dicht bebouwd is. Na een grondig onderzoek, vele debatten en onderhandelingen met de NMBS koos de stad voor een stedelijk landschapspark. Een domein van 18 hectare wordt ingericht als een mooi park met ruimte voor sport en spel, fiets- en wandelroutes, ruime grasvlakten, bloemenperken, looi bomen, zandtuinen, speeltuinen, sportterreinen en een ondiepe vijver. Het wordt een open park, met veel licht en ruimte. Er blijven drie prachtige, oude spoorweggebouwen overeind staan, plus twee beschermde watertorens. En hier en daar komt een kiosk. Op de andere 6 hectare van het emplacement komen dan nieuwbouwappartementen, winkels en kantoren. Ook de nieuwe campus van de Hogeschool Antwerpen krijgt hier zijn vaste stek. Voor de omliggende wijken betekent dit project een nieuwe start. Het landschapspark zal hen op een aangename, boeiende manier bij elkaar brengen. Het zal ervoor zorgen dat de verschillende groepen van bewoners elkaar opnieuw vinden zodat ze aangenaam kunnen samenleven. Het Damstation is ondertussen gerenoveerd en werd op 27 september feestelijk geopend. De saneringswerken aan het park starten eind 2005, daarop volgen de parkaanleg en de restauratie van de spoorwegebouwen. In 2006 zullen ook de werken starten voor de nieuwe campus van de Hogeschool Antwerpen.

 

  

De toekomst

 

·         Aan de Turnhoutsepoort in Borgerhout wordt in 2006 een aantal braakliggende terreinen ontwikkeld om deze invalsweg naar de stad heel wat aantrekkelijker te maken.

 

·         Aan het Kattendijkdok wordt ongetwijfeld het meest ingrij­pende project van het Eilandje gerealiseerd. Op de Westkaai zullen binnen enkele jaren vijf torengebouwen de Antwerpse skyline grondig hertekenen.

 

·         De Groene Singel is de naam voor het totaalconcept waarin zowel Ring als Singel een nieuwe verkeersfunctie krijgen De Groene Singel is zo opgevat dat er een driedeling ontstaat die het verkeer beter verdeelt. Er komt een doorgaande internationale autosnelweg, een stedelijke autosnelweg en een Singel die fungeert als stedelijke boulevard. Daarnaast is er ook ruimte voor fietsers, voetgangers én een Singeltram Zo zullen Ring en Singel voor iedereen maximaal renderen met een betere spreiding als resultaat.

 

·         Over een paar jaar rijst tussen de havenende stad een museum op over... de haven en de stad. Het Museum aan de Stroom (MAS). Het wordt een prachtig museum, gehuisvest in een nieuw gebouw op de Hanzestedenplaats, die meteen ook opnieuw aangelegd wordt. Bovendien wordt het Bonaparte­dok omgebouwd tot een heus museumdok. In het MAS zul je onder meer de collecties van het Scheepvaartmuseum, het Volkskundemuseum en het Vleeshuis kunnen bewonderen. Zo krijg je een totaalbeeld van de geschiedenis van Antwer­pen. Het museum wordt een ontmoetingsplaats voor alle Antwerpenaars en een vertrekpunt voor iedereen die de stad beter wil leren kennen. Een bijkomende attractie is de nieuwe Antwerpse wandelboulevard. Via een reuzenwenteltrap maak je dan eerst een tocht naar boven. Door de grote ramen zie je dan telkens nieuwe, indrukwekkende vergezichten op stad, rivier en dokken. De bekroning van deze adembenemende wandeling is het publieke panorama-platform. Daar geniet je van een 360 graden vrij uitzicht over het Eilandje en de rest van de stad.

·         De Oosterweeltunnel, een nieuwe tunnel onder de Schelde, maakt de Antwerpse Ring helemaal rond. Zo wordt de druk­te op de Ring en in de Kennedytunnel verminderd en blijft de bereikbaarheid van de haven verzekerd. Ook de Lange Wapper-brug zal de Ring en de Kennedytunnel ontlasten. Die brug wordt bovendien een opmerkelijk staaltje van techniek, dat Antwerpen in het rijtje plaatst van metropolen met prestigieuze en bekende bruggen.

·         En reken daar ook maar de plannen bij om van Petroleum Zuid op de grens van het Kiel en Hoboken een bedrijventerrein met veel groen te maken, plus de beslissing van Bank Van Breda om haar hoofdzetel te vestigen in het oude Zuidstation.