Museum aan de Stroom komt van de grond

 

Wie de Werf van de Eeuw wil zien vorderen, kan op 14 oktober naar de 'Open Dag'. Vier wandel­routes en een fietstocht voeren u langs gerealiseerde n toe­komstige stadsprojecten, zoals het FelixArchief, het Park Spoor Noord en het zwembad in de Veldstraat. En van de blikvan­gers is ongetwijfeld het Museum aan de Stroom dat stilaan verrijst op 't Eilandje.

De bouw van het Museum aan de Stroom [MAS] begon in septem­ber vorig jaar. De werken zijn intussen flink opgeschoten. De centrale 'draag­toren', die zestig meter hoog wordt, staat nu al op niveau 2,5 (18 meter). De Nederlandse architect Willem jan Neutelings, die het MAS ontwierp, komt elke week op inspectie en is tevreden over de vorderingen: "We zitten op schema. De funderingen en de kelders zijn al klaar. De draagtoren zal tegen de Paasvakantie af zijn. Daarna kunnen we beginnen met de bouw van het eigenlijke museum, dat rond de draagtoren opgetrokken wordt.'

Tijdens de Open Dag kunt u in het Info-punt de bouwplannen, een maquette en films uit de MAS-collectie bekijken, en de MAS-medewerker overstelpen met uw vragen. De ruwbouw moet tegen 2009 klaar zijn. Een jaar later gaat het museum open.

 

'Levend' museum

 

Het MAS wordt geen historisch museum in de enge zin van het woord. Veeleer een interactieve ontmoetingsplek voor Antwerpenaars en toeristen. Op de verschillende verdiepingen vinden ze tentoonstel­lingen die regelmatig wisselen over verleden, heden en toekomst van de Scheldestad, de stroom, de haven en de wereld. Het MAS zal de collecties van het Nationaal Scheepvaart­museum, het Volkskundemuseum en het Etnografisch Museum huisves­ten, en een deel van het Vleeshuis. Maar het zal eveneens putten uit de enorme collectie Antwerpen en binnen-en buitenlandse stukken lenen. Allemaal samen zullen deze een samenhangend en actueel verhaal vertellen. Het MAS wordt daarmee een 'levend', dynamisch museum dat onze tijdsgeest weerspiegelt, en meer zijn dan een bewaarplaats voor historisch erfgoed.

 

Wandel- en fietsroutes

 

Behalve het MAS staan tijdens de Open Dag nog heel wat andere pro­jecten in de kijker. Vier wandelroutes en een fietstocht leiden u langs plek­ken waar u een boeiend overzicht krijgt van de belangrijkste projecten in de omgeving. Volgende locaties zijn toegankelijk: het Zwembad Veldstraat, het Atlasgebouw, de Per­mekebibliotheek, het FelixArchief, hetDesigncentrum De Winkelhaak, het Museum aan de Stroom, Petroleum Zuid, het Stadsmagazijn, het Stedelijk informatiecentrum voor archeologie en monumentenzorg, het stadhuis en de Stadswinkel. In de districtshuizen, de openbare bibliotheken, de cultuur­centra en alle deelnemende locaties vindt u een gratis folders die u de weg wijst.

           

Het Museum aan de Stroom krijgt zijn 'ruggengraat'. In het Infopunt kunt u zien hoe het museum er omheen gebouwd wordt.