Algemeen

Permeke is niet alleen de ankerbibliotheek voor het district Antwerpen. Permeke wil een stads­baken zijn voor informatie en kennis, een bruisende plek waar u kunt lezen, teren en genieten, samen met anderen. In opdracht van de stad maakten architecten van de gewezen Ford-garage een ver­lengstuk van het De Coninckplein. Ze omringden de nieuwe bibliotheek met een Grand Café, een stadskantoor, een auditorium met foyer, verga­derlokalen en ontmoetingsplekken. In de nieuwe bib zijn de collecties klantvriendelijk opgesteld in wandelzones die ongemerkt in elkaar overvloeien. Spitstechnologische toepassingen zoals self- check en betaalautomaten dragen ertoe bij om wachttij­den aan de balies te verkorten.

Een beetje geschiedenis

In de eerste helft van de 20e eeuw speelde de stationsbuurt een belangrijke rol in het dagelijks leven van de Antwerpenaar. Het was een levendige buurt met schoenwinkels en meubelzaken in de schaduw van het prestigieuze Centraal Station. Het statiekwartier is bovendien van oudsher een uit­gangsbuurt, gelegen vlakbij de winkels, cinema's en tavernes van De Keyserlei.

Bij het begin van de jaren zestig verzwakte de eco­nomische draagkracht van de buurt en de crisis van de jaren zeventig en tachtig deed vete bedrijven de das om. De bevolking verouderde en verarmde, de leegstand nam toeende buurtweed geconfronteerd met nieuwe-vooral Afrikaanse en Chinese-culturen.

Met het faillissement van het bioscoopcomplex Rex in 1993 dreigde de economische activiteit in de wijk compleet stilte vatten. Het stadsbestuur gaf aan de afdeling Planologie de opdracht om een structuur­plan uit te werken. Verkrotting en criminaliteit werden stevig aangepakt en het samenleven in de buurt werd verbeterd. De Europese Commissie keurde in 1995 het voorstel goed voor de duurzame ontwikkeling van Antwerpen-Noord, een gebied van nagenoeg 500 ha.

 

 Permeke: van Ford-garage naar bibliotheek

 

Het Permeke-gebouw aan het De Coninckplein was nog zo'n kankerplek in de stationsbuurt. Het Coninckspleintje was tot eind jaren zestig één van de meest levendige plekken in de stad en de oude Ford-garage van de familie Permeke was een stijlvolle zaak met schitterende toonzalen en mag­nifieke kantoren. Oscar Permeke - neef van de ex­pressionistische schilder Constant Permeke – begon in 1902 in zijn atelier in de Welvaartstrant met het 'vertakken en vernikkelen van automobielen'. Toen in 1909 Henry Ford zijn T-reeks lanceerde, was Oscar er ais de kippen bij om het populaire model aan de man te brengen. In 1912 was hij de enige verdeler van de T-reeks in de provincie, met een showroom op het koningin Astridplein. In 1924 kon Permeke uitwijken naar het De Coninckplein, waar hij een bestaande garage overnam en grondig liet verbou­wen. Meer dan vijftig jaar lang bepaalde de garage mee het uitzicht op het plein. Ruimtegebrek deed de onderneming in 1982 uitwijken naar de rand van de stad.

Deze evolutie was nefast voor het De Coninckplein. Vijftien jaar leegstand zorgde voor het verval van het karaktervolle gebouw. Verschillende eigenaars volgden elkaar op en deden een poging het gebouw een nieuwe bestemming te geven: grootwarenhuis, sociale woningen, een Chinese Teade Market... In december 1997 kocht de stad het pand en plande er een culturele evenementenhal. Bij de heraanleg van het De Coninckplein hield men hiermee reke­ning: de architect bewaarde het basketbalveld, voorzag sfeerverlichting en granieten zitbanken. Het plein vloeit verkeersvrij over in de toeganspoort van het Permeke-complex. Begin 2001 besliste het stadsbestuur dat de Centrale openbare bibliotheek -toen nog in de Lange Nieuwstraat - een nieuwe stek krijgt in de loods van het Permeke-gebouw.

 

Permeke: van bibliotheek naar stadsbaken voor informatie en kennis

Al snel werd het project bijgestuurd en besloot het stadsbestuur om ook nog andere impulsen te geven aan de buurt. Samen met de nieuwe bibliotheek zal een stadskantoor de kern van de site vormen en er worden nieuwe projecten uitgewerkt waarbij stede­lijke participatie, kennis voor en over bedrijven en een ontmoetingsforum belangrijke thema's zijn.

Op termijn zullen volgende partners en diensten de site permanent bewonen - de meeste zijn ondertus­sen effectief aanwezig:

·Het stadskantoor Antwerpen-Noord verhuisde van de Wilgenstraat naar Permeke en opende op 7 maart 2005 zijn deuren. U kunt er terecht voor alle administratieve dienstverlening van de stad.

Info: http://district.antwerpen.be/amandus_atheneum/

 

·De bibliotheek opende met een lezersfeest op vrijdag 22 april 2005 en feestte daarna nog twee dagen op en rond het plein. Sinds maandag 25 april is de bib alle dagen open voor het grote publiek

 

Info: http://bibliotheek.antwerpen.be

 

·Het Grand Café (de 'glazen kubus') ging gelijktij­dig open met de bib, volgt haar openingstijden en is ook 's avonds tbc place to be. Naast een nieuwe ontmoetingsplek voor de buurt, wil Grand Café Per­meke een echte brasserie zijn. U kunt er 's ochtends vroeg ontbijten en op alle momenten van de dag zijn er snacks en warme maaltijden te verkrijgen. Het gezellige terras op het binnenplein is de ideale ren­dez-vous-plaats, nu al een klassieker.

 

·Antwerpen Averechts organiseert al twintig jaar stadsbezoeken met gids, waarbij de liefde en de be­wogenheid voor de stad het uitgangspunt vormen. De vereniging organiseert jaarlijks zo'n 1600 bezoe­ken, naast enkele publieksgerichte projecten. Sinds de opening van de bib heeft ze haar secretariaatswerking boven het stadskantoor, op de derde verdieping.

 

Info: http://www.antwerpenaverechts.be

 

·In het multifunctioneel auditorium met foyer is plaats voor culturele evenementen en voor toon- en luistermomenten: muziek, vertellingen, presenta­ties, tentoonstellingen, ... Organisator kan de bib zijn, een buurtvereniging of een nieuwe partner.

 

·Iedereen kan op aanvraag gebruik maken van de werk- en vergaderruimten. In het buurtsecretari­aat kunnen verenigingen en groepen werken in een aangename en stimulerende omgeving.

 

·Permeke Entrepeneurs wil een centrum zijn voor ondernemerschap, naar analogie met de business information centres in angelsaksische landen. Op basis van een collectie rond economie, management en human resources creeren we een piek waar onderne­mers naartoe komen om ervaringen uit te wisselen.

Er zal een programmatie zijn van thematische work­shops, lezingen en seminaries, minibeurzen en net­werkmomenten.

 

Info: http://permeke.antwerpen.be

 

Bib Permeke: van contrast naar eenheid, van collectie naar actieve dienstverlening

Voor de inrichting van de publieksruimte in de nieu­we bibliotheek schreef de stad een wedstrijd uit. Een Nederlands-Duits projectteam kwam in 2004 als beste uit de bus. Peilers als integratie (de biblio­theek als ontmoetingsplek voor verschillende natio­naliteiten), zelfredzaamheid van de klant (middels duidelijke bewegwijzering en spitstechnologische toepassingen), flexibele inrichting (het inrichten van ruimtes gekoppeld aan activiteiten) en verschillende gebruiksniveaus (kort of lang verblijf van de bezoeker) voeren de boventoon in het winnende plan.

Opvallend is het verschil tussen de twee verdiepin­gen van de bibliotheek. Bezoekers betreden bene­den eerst de zogenaamde Marktzone. Hier staan de populaire romans opgesteld, volgens genre, en de strips. Maar het overige aanbod in deze ruimte kan wisselen naargelang het seizoen of de actualiteit. Mobiele kasten zorgen ervoor dat ook de inrichting van deze zone naar wens kan worden aangepast.

Het erboven gelegen niveau wordt bereikt via een brede trap, eigenlijk een uitbouw van de helling waar vroeger auto's op en af konden rijden. Op deze Cyberhelling wordt de recreatieve internetzone ingericht. De eigenlijke verdieping heeft dezelfde vorm als het gelijkvloers, maar toont een meer klassieke opstelling met een batterij lange, vaste boekenkasten. De kasten in het middengebied zijn verplaatsbaar, waardoor zeer snel een grote open ruimte gecreëerd kan worden voor bijvoorbeeld lezingen en concerten. Een smal, langgerekt raam geeft uitzicht op het binnenplein. Het oorspronkelijke, gerenoveerde sheddak zorgt voor een perfecte lichtinval en herinnert aan de vroegere bestemming van het gebouw. Helemaal achteraan, op de verste plek in de bib, is de Studiezone ingericht, met individuele werkplekken en info-pc's. Hier draait alles om rust en diepgang.

Het contrast in de inrichting wordt opgeheven door de eenheid in dienstverlening die de hele bib ken­merkt. Zowel boven als beneden zijn er strategische raadpleegpunten voor on [me opzoekwerk in de catalogus, en wie dit wenst kan terecht voor per­soonlijke assistentie en advies bij één van de vol­tijds bemande infopunten. Zo verschuift voor de bibtiotheekmedewerkers de traditionele aandacht voor de collectie naar een meer klantgerichte atti­tude en wordt elk bibliotheekbezoek een ervaring die beklijft. 

 

Permeke

De Coninckplein, 2060 Antwerpen                   

e-mail: bib.permeke@stad.antwerpen.be       

tel. 03 260 38 00

fax 03 260 38 39                          

 

maandag                  12.00-20.00 uur

dinsdag                     09.00-16.30 uur

woensdag                 12.00-20.00 uur

donderdag                12.00-16.30 uur

vrijdag                        09.00-16.30 uur

zaterdag                    09.00-12.00 uur

zondag                       09.00-12.00 uur

 

Tijdens de maanden juli en augustus sluit de bibliotheek op maandag om 16.30 uur in plaats van om 20.00 uur

 

Grand Cafe

maandag - vrijdag   8.30-22.30 uur

zaterdag                    9.00-22.30 uur

zondag                      9.00-18.00 uur