Alcatel Bell

Het zenuwcentrum van de stedelijke administratie

Het hoofdgebouw van Alcatel Bell is een van de bekendste kantoorgebouwen in Antwerpen, gelegen aan het Frans Wellesplein: een opvallend driehoekig gebouw van vijf verdiepingen met een toren van dertien verdiepingen en een binnenplein.

Het wordt in 2009 de thuishaven van meer dan 2.000 medewerkers van de stad en het OCMW.

Het nieuwe gebouw moet uitgroeien tot het zenuwcentrum van de stedelijke administratie.

De huidige parking in de Boudewijnsstraat wordt heringericht tot publiek plein.

De parking in de Haantjeslei - de vroegere Zuidervelodroom - maakt plaats voor een residentieel project met appartementen, rijwoningen en een nieuwe publieke ruimte.

 

 

Het gerechtsgebouw,de Bolivarplaats en Leien

Sinds maart 2006 heeft Antwerpen een nieuw gerechtsgebouw aan de Bolivarplaats, dat samen met het zuidelijke deel van de Leien voltooid werd.

Tal van gerechtelijke diensten zoals de jeugd-, arbeids- en politierechtbanken zetelen hier.

Het is een hypermodern gebouw met een eigenzinnige architectuur.

Met de aansluiting van de Singel achter het gerechtsgebouw op de Leien, wordt het plein autoluw en bediend met twee tramlijnen.

In 2007 is de heraanleg van de zuidelijke helft van de boulevard afgerond.

Iedereen kan nu tussen het nieuwe gerechtsgebouw en de Stoopstraat genieten van de nieuwe Leien. Meer groen, een beter fietspad en een vrije tram- en busbaan geven de Leien een totaal nieuwe uitstraling.

De heraanleg van de Noorderleien start in 2009.

 

 

Bouwblokprojecten

 

Naast de grote stadsvernieuwingsprojecten heeft de stad ook bewust gekozen voor een eerder chirurgische aanpak van bepaalde gebieden op korte termijn. Hiervoor gebruikt de

stad het instrument van bouwblokprojecten. Bij een bouwblokproject wordt nagegaan hoe een bouwblok opgewaardeerd kan worden op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak.

Bouwblokprojecten komen voor in verschillende gradaties: de kleine projecten zijn fijnmazige ingrepen in een bouwblok-structuur, zoals in de Duinstraat. Soms wordt een volledig bouwblok herontwikkeld, zoals op het Sint-Jansplein, en bij de echt grote bouwblokprojecten streeft men naar een hele bundeling van bouwblokken, zoals het stadsontwerp voor de tweede fase van de Kievit.

 

Duinstraat

 

Hier kocht de stad een braakliggend terrein voor de aanleg van een nieuw plein, het Vincent Van Goghplein. De vroegere steeg met arbeiderswoningen werd een plein voor jong en oud.

Twee sociale huisvestingsmaatschappijen ontwikkelen een gemengd worfingaanbod van eengezinswoningen en appartementen in de koop-en huursector.

 

Sint-Jansplein

 

In de kern van dit bouwblok worden meergezinswoningen afgewisseld met gestapelde wooneenheden. Het vormt een patroon van stegen, kleine pleintjes en een centraal binnenhof met de garantie van voldoende licht, lucht en ruimte. Het totaalproject Sint-lansplein verloopt in fases, waarbij er in 2006 en 2007 al delen werden uitgevoerd en andere deelprojecten op stapel staan.

 

Stadsontwerp Kievit

 

Na de realisatie van de eerste fase van de Kievit, bestond de uitdaging erin om voor de tweede fase een evenwicht te zoeken tussen de hoogbouw aan de kant van het centraal station en het bestaande woonweefsel. Door een parktuin aan te leggen langs de Van Immerseelstraat wordt een ruimte gecreëerd met zowel sport- en spelmogelijkheden voor de buurt, als een entree met grandeur naar de nieuwe stationstoegang.

 

Centraal Station

 

Praktische en mooie renovatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Centraal Station is door de NMBS prachtig gerenoveerd en vernieuwd. Het heeft nu vier niveaus en een totaal van 14 sporen.

Het is niet langer een eindhalte voor treinen.

Dankzij de noord-zuidverbinding kunnen treinen rechtstreeks onder de stad sporen.

De treinen uit het zuiden duiken aan de Lange Leemstraat onder de grond. Ze stoppen ondergronds in Antwerpen-Centraal en komen vervolgens ter hoogte

van het Damplein boven de grond. Deze verbinding is ongeveer 4 kilometer lang en is een grote stimulans voor de sociale en economische ontwikkeling van de stad. Het Centraal Station wordt door deze investering een halteplaats voor de hogesnelheidstrein. Een opmerkelijke verbetering voor het internationale treinverkeer dat ons land aandoet. Onder de sporen en perrons hebben een zestigtal winkels een plaats gekregen.

De galerij op niveau 0 sluit aan op de Pelikaanstraat en de Lange Kievitstraat. De tweede stationstoegang is in het voorjaar van 2008 klaar en ondertussen wordt het monumentale gebouw aan het Astridplein gerenoveerd. Met alle herwaarderingsprojecten in de stationsomgeving, zal de buurt zich kunnen ontwikkelen tot een echt Antwerpen-Centraal, voor alle Antwerpenaren, treinreizigers en bezoekers van de Scheldestad.

 

 

Fietsbrug in Antwerpen Noord

 

Fietsers en voetgangers zullen via een lange, sierlijke fietsbrug van het park Spoor Noord naar het Eilandje kunnen.

De brug zal de Leien overspannen over een afstand van 70 meter en biedt een vlotte en veilige doorgang vanaf de Schijnpoort tot aan de kaaien. De start van de werkzaamheden is gepland voor 2010.

 

 

De Oosterweelverbinding

In 2012 zullen een nieuwe toltunnel onder de Schelde en het viaduct Lange Wapper ten noorden van de zeevaartschool de Antwerpse ring volledig rond maken. Hierdoor worden de stad en de haven ook in de toekomst vlot bereikbaar. De tunnel duikt tussen het Sint-Annabos

en de Blokkersdijk onder de Schelde om vervolgens op de rechteroever ter hoogte van het kerkje van Oosterweel boven de grond te komen. De Lange Wapperbrug komt ten noorden van de Hogere Zeevaartschool en ten zuiden van het rangeerterrein voor goederentreinen.

 

Zo wordt het Antwerps tramverkeer nog beter

 

          De Vlaamse overheid zal de route van trams 10 en 5 verlengen en zorgen voor een comfortabele tramverbinding tussen Deurne en Wijnegem.

          De bestaande tramlijn Antwerpen-Mortsel wordt doorgetrokken tot in Roethout, waar een volwaardig eindstation komt met parkeerruimte en veilige perrons voor reizigers.

          Met de komst van de nieuwe tram 6 krijg je als reiziger uit de omgeving van Metropolis en de Groenendaallaan voor het eerst een vlotte en rechtstreekse tramverbinding naar het centrum van Antwerpen en het Kiel. De nieuwe tramlijn 6 bedient op haar traject heel wat attractiepolen (Metropolis, Sportpaleis, de Zoo, het Diamantmuseum, Aquatopia, UGC cinema's, de Singel, Antwerp Expo en Het Olympisch Stadion) en kan daarmee een echte 'evenementenlijn' genoemd worden.

 

Fuifzaal, congrescentrum en bibliotheek in de omgeving Centraal Station.

* In de'centers', de spoorwegberm net voor Antwerpen Centraal, kunnen jongeren binnenkort fuiven! Tussen de Lange Kievitstraat en de Plantin en Moretuslei kwam er een ruimte vrij door de aanleg van de HST-verbinding. De stad start er in 2008 met de bouw van een stedelijke fuifzaal.

Het wordt een moduleerbare zaal voor jongeren en studenten. De ruimte voor maximaal 1.000 personen kan eenvoudig aangepast worden tot een kleinere zaal met bar. De zaal staat ook ter beschikking van de buurt, die er allerlei activiteiten kan organiseren.

Antwerpen wil haar plaats als congresbestemming versterken en kiest voor het Astridplein als locatie. De ontwikkeling van de site als congrescentrum en concertzaal betekent een belangrijke impuls voor de buurt. De timing is nog niet bekend.

* Een tiental jaar geleden kocht de stad het Permekegebouw aan het De Coninckplein om er de stadsbibliotheek te vestigen. Maar Permeke is veel meer dan een bibliotheek.

Het Bewonersgroepensecretariaat heeft er een vaste plek waar verenigingen die bewoners engageren voor hun stad, terechtkunnen om hun administratie en voorbereidende werk te verrichten. 15 groepen, goed voor 11 nationaliteiten, maken al gebruik van dit aanbod.

In Permeke kan je ook zelf iets organiseren. Het auditorium is ideaal voor wie op een hippe locatie een seminarie of opleiding wil organiseren. Ook vind je in Permeke het stadskantoor voor Antwerpen Noord, waar je terecht kan voor verschillende diensten van de stad en het district.

 

 

 

Gezellige pleinen

• Het Falconplein krijgt een nieuwe bestemming als kloppend hart van het Schipperskwartier. Met de heraanleg wil het district Antwerpen een plein voor evenementen creëren waar buurtfeesten, markten en voorstellingen van de Zomer van Antwerpen kunnen plaatsvinden.

• In Antwerpen Noord werd het gerenoveerde Damstation ingehuldigd en het vernieuwde Damplein heropend. Het plein is nu verkeersarm en heeft een basketbalveld, nieuwe zitbanken, een groot terras, parkeerruimte en speelruimte voor kinderen.

• De Dageraadplaats in Zurenborg is helemaal heraangelegd. De typisch ongedwongen sfeer van het plein blijft bewaard, zodat het nog meer de plek is waar de hele buurt samenkomt.

• In de binnenstad zal het Theaterplein een grondige transformatie ondergaan tot een hedendaags, open en gedeeltelijk groen plein. Het blijft natuurlijk ook de thuishaven van de zondagse Vogelenmarkt.

          De Ossenmarkt is een tof plein, dat volledig verkeersvrij is gemaakt. Het plein trekt zowel bewoners, studenten, recreanten als toeristen aan. Een voorbeeld van gezellig Antwerpen.

 

 

Groene Singel rond Antwerpen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag is de Singel nog een drukke verkeersader, maar de vernieuwde Ring zal deze rol in de toekomst grotendeels overnemen. De Singel wordt dan een omgeving met

veel ruimte voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer. Op termijn zal een tramlijn met hoge frequentie voor een vlotte verbinding zorgen, waarbij een nieuwe brug naar Linkeroever niet mag ontbreken. De heraanleg van de Singel is echter meer dan een verhaal van mobiliteit, want er zijn tal van recreatieve mogelijkheden. De Singel en zijn omgeving gaan een ambitieuze en veelbelovende toekomst tegemoet.

 

Kielpark

Aan de groene zuidrand van de stad vind je het vernieuwde Kielpark. Voor de bewoners van het Kiel, een van de dichtstbevolkte wijken van de stad, is dit een welkom geschenk. Op de verharde paden kan je fietsen, joggen of skeeleren. Er staan nieuwe banken, vuilnisbakken en verlichting. Het park biedt mogelijkheden voor sport en spel, en wordt ook bezocht door bewoners

die iets verder wonen.    

       

Grond- en pandenbeleid

 

Een ander instrument dat de woonkwaliteit in de stad aanzienlijk verbetert, is het stedelijke grond-en pandenbeleid, uitgevoerd door AG Vespa, het vastgoedbedrijf van de stad.

Jaarlijks koopt het bedrijf een dertigtal leegstaande en verwaarloosde krotten op die een grondige renovatiebeurt krijgen of afgebroken en vervangen worden door een nieuwbouw. Nadien verkoopt AG Vespa de woningen op de private markt. De verkoop richt zich in de eerste plaats naar jonge gezinnen. Met de opbrengst ervan worden weer nieuwe projecten gefinancierd. Enkele voorbeelden van geslaagde projecten zie je in de Selder-straat, Veldstraat, Familiestraat, De Bosschaertstraat,... .

Het 'krottenbeleid' heeft verschillende doelstellingen. Zo wil het beleid via ingrepen op de private woningmarkt, storende krotten aanpakken en de kwaliteit van het woningaanbod verhogen. AG Vespa heeft hier een voorbeeldfunctie. Betere woningen dragen bij tot een mooiere woonomgeving. Dat trekt nieuwe bewoners aan, veelal jonge gezinnen, wat op zijn beurt de privésector stimuleert om in de buurt te investeren.

Twee andere voorbeelden uit de portefeuille van AG Vespa verduidelijken dit:

 

Violetstraat / Lange Van Bloerstraat

 

Het bouwblok tussen de Violetstraat en de lange Van Bloerstraat was tot voor kort volledig dichtgebouwd. AG Vespa sloopte het voormalige fabrieksgebouw van liften-bouwer Thiery. De vrijgekomen ruimte binnenin werd verkaveld en als tuinen verkocht aan de omwonenden.

De ruimte die vrij kwam aan de kant van de Lange Van Bloerstraat wordt door AG Vespa ontwikkeld met een nieuwbouwproject. Architecten ontwierpen speciaal voor deze site een bijzonder gebouw bestaande uit zes verstrengelde woonunits. Het project is begin 2008 klaar.

 

Sint-Paulusplaats

 

Dit plein lag vroeger middenin de prostitutiewijk. Eén hoek was braakliggend en toonde veel achtergevels waardoor het plein aan uitstraling inboette. Er werd een nieuwbouwproject van twee appartementen boven een handelsruimte ontworpen dat de vorm van de aangrenzende gebouwen respecteert en waardoor de pleinwand mooi wordt vervolledigd.

Aan de overkant, op de hoek van de Oudemansstraat en de Keistraat, realiseert AG Vespa nog een nieuwbouw om de omschakeling naar een woonwijk te stimuleren. Hier komt een nieuwbouwproject met een commerciële benedenverdieping en daarboven drie

woningen.

www.agvespa.be

 

Heraanleg van de Scheldekaaien

 

Het stadsbestuur koestert ambitieuze plannen om de Scheldekaaien opnieuw aan te leggen. Nu liggen die er nog verlaten bij. In de toekomst wil de stad ze doen uitgroeien tot een populaire wandelzone en toeristische trekpleister van formaat. Een langgerekte strook wordt een groene ruimte, zodat een wandelzone langs het water ontstaat.

De heraanleg heeft in de eerste plaats met veiligheid te maken. De kaaimuren worden stabieler gemaakt en de waterkeringsmuur, die Antwerpen beschermt tegen overstromingen, moet hoger. Door de uitdieping van de Schelde en de stijging van de zeespiegel is dit noodzakelijk. De huidige betonnen waterkeringmuur verhogen tot meer dan twee meter is geen optie, want dit zou de stad helemaal van de Schelde afsnijden.

Antwerpen wil met de heraanleg de Scheldeoevers aantrekkelijker maken en ze beter laten aansluiten bij de achterliggende stadswijken.

Zo kan Antwerpen haar imago als 'stad aan de stroom' volledig waarmaken. De kaaien zullen uitgroeien tot een aangename promenade met veel ruimte voor wandelaars en fietsers. De eerste plannen voor de heraanleg zijn in 2008 bekend. De start van de werkzaamheden staat gepland voor 2010.

 

Herinrichting Middenvijver op Linkeroever

 

De grondwerkzaamheden in Middenvijver om een waterplas uit te graven zijn gestart. Deze droge plek wordt een waterrijk gebied waar water en groen elkaar afwisselen. Hierdoor zal de natuurwaarde op korte termijn sterk stijgen en krijgen nieuwe broedvogelpopulaties een kans.

Ook aan ontspanning en recreatie is gedacht. Deze herinrichting, een project van de BAM, maakt deel uit van de voorbereidende werkzaamheden aan de Oosterweelverbinding. Eenmaal de werkzaamheden klaar zijn, zal de Schelde-stad een knappe groene achtertuin hebben.

Neerland in Wilrijk

 

In de wijk Neerland wordt een grote open ruimte herbestemd tot Neerland-Park.

Natuurlijke, landschappelijke en stedelijke elementen worden er gecombineerd tot een nieuw type park waarin gewoond, gewerkt en gespeeld kan worden. Definitieve plannen voor dit project zijn er in 2008.

 

Heropwaardering 't Dokske

 

De vernieuwing van het Merksem Dok heeft van dit ontmoetingscentrum een aantrekkelijke plek gemaakt voor bewoners, lokale verenigingen en organisaties met buurtgerichte en culturele initiatieven. Een plek voor jong en oud in een knap gerenoveerd bedrijfspand.

Om het rijke buurtleven van de oude districtskern een impuls te geven worden enkele straten heraangelegd. Woonzones worden zoveel mogelijk gevrijwaard van vrachtverkeer, een speelpleintje wordt vergroot en er komen verschillende verkeersremmende ingrepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drakenhof in Deurne

 

In Deurne zal het gebied tussen de August Van Potlei, de Grensstraat, de Borstbeeksesteenweg en de Mortelsesteenweg nagenoeg volledig als open recreatieve ruimte ingericht worden. De volkstuintjes uit Eksterlaar krijgen er een plaats en op het zuidelijke stuk krijgen twee korfbalclubs hun nieuwe terreinen. Tussen de volkstuintjes worden kleinere zones voorzien voor petanque, weide of boomgaarden.

 

[MAS] Museum aan de Stroom

 

Aan de Hanzestedenplaats verrijst het nieuwe Museum aan de Stroom, kortweg het MAS. Het MAS vertelt het verhaal van de stad, haar inwoners, de stroom en de haven. De ruggengraat zijn de voormalige collecties van het Nationaal Scheepvaartmuseum, het Volkskundemuseum, het Etnografisch Museum en delen van het Museum Weeshuis: een verzameling van 400.000 items. Het gebouw is ontworpen als een stapelhuis met tentoonstellingsruimten, een café, een panoramisch restaurant en een verticale wandelboulevard.

De officiële opening is voorzien voor 2010, maar je kan het MAS-infopunt aan de Sint-Aldegondiskaai nu al bezoeken.

http//www.mas.be

 

 

Militair Hospitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de binnenstad is een schitterend residentieel project gepland op de historisch waardevolle terreinen van het voormalige krijgsgasthuis. Op de site worden op een termijn van zes jaar 400 wooneenheden gerealiseerd in een autovrije parktuin: een 300-tal woningen, appartementen en lofts, en een 100-tal sociale huur- en koopwoningen.

De helft van het terrein wordt publieke ruimte. In totaal wordt bijna twee hectare groen voorzien met onder meer een buurtpark en een plein.

 

Woningen met tuin in de Schaafstraat

 

In de Schaafstraat, net om de hoek van het ondertussen uitgebreide Designcenter, verkoopt AG Vespa 14 nieuwbouwwoningen met ondergrondse parking. Het woningcomplex, dat de naam Arboretum kreeg, heeft een prachtige groene binnentuin. Een deel ervan wordt ingedeeld in privétuintjes voor een aantal van de woningen. Dit unieke project biedt de bewoners een oase van rust midden in de bruisende stad. De oplevering is voorzien in december 2007.

 

Aangenaam wonen voor iedereen

 

• In de Bogaardestraat bouwde het OCMW 14 serviceflats in het complex Leliepoort.

• De Veldekens is een wijkontwikkelingsproject van het OCMW in Berchem, dat generaties dichter bij elkaar brengt in een project dat zowel werken, wonen, recreatie en zorg omvat.

• Sinds mei 2007 staan er in de Diepestraat en de Lange van Sterbeeckstraat 17 nieuwe appartementen van De Goede Woning. Achteraan hebben de bewoners toegang tot een gemeenschappelijk binnenpleintje.

 

Park Spoor Noord

 

 

Spoor Noord is een voormalige industriële site tussen de wijken Dam, Stuivenberg en Seefhoek. Een eeuw lang gebruikte de NMBS het terrein om locomotieven te herstellen en spoorwegarbeiders op te leiden. Vandaag wordt het gebied van zeventien hectare, omgevormd tot een uitgestrekt landschapspark met groen, licht, ruimte,cultuur ensport.

De enige bebouwing in deze open vlakte zijn drie oude spoorweggebouwen, twee beschermde watertorens en enkele kiosken. Op het westelijke deel zijn ondertussen alle ondergrondse voorzieningen, fiets- en wandelpaden aangelegd. Het gras is gezaaid en de meeste bomen zijn geplant. Dit deel van het park gaat open in 2008. Ook de uitvoering van het

oostelijke deel is ondertussen gestart. Daar wordt de oude stoomlocomotiefloods gerenoveerd en start men in het najaar met de bouw van een grote waterspeeltuin. Dit deel zal in 2009 toegankelijk zijn. Het project heeft nu al positieve gevolgen voor de buurt en geeft een belangrijke impuls aan de heropleving van de omliggende wijken.

 

Kindercampus Spoor Noord

 

Naast het voormalige opleidingsgebouw voor machinisten van de NMBS komt een kindercampus, grenzend aan het park. Dit is een eerste modelproject dat volledig past in een nieuwe visie op het

stedelijke onderwijsaanbod. Kinderopvang, kleuterschool en lagere school op één campus, waar ouders kwaliteitsvolte opvang en onderwijs voor al hun kinderen vinden. Ook het deeltijds kunstonderwijs en de jeugddienst krijgen er hun eigen plekje. We streven naar een sociale mix met mensen uit Antwerpen-Noord, de wijk Dam en de toekomstige bewoners van het Eilandje.

Promenade op het Eilandje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het Willemdok heeft Antwerpen sinds 2000 een tweede aanmeerplaats voor zeilschepen en jachten. De jachthaven ligt op wandelafstand van het historische stadscentrum en biedt 250 aanmeerplaatsen.

Van de kaaien rond de Oude Dokken wordt een aangename promenade gemaakt met aanplantingen, aangepaste verlichting en zitbanken.

Binnenkort ondergaan ook de zuidelijke zijstraten van de Oude Dokken een opknapbeurt.

Een groot deel van de parkeerplaatsen verdwijnt, zodat je een open zicht op de dokken hebt.

Een ondergrondse garage aan de Godefriduskaai vangt de parkeerdruk op.

 

Red Star Line

 

Tussen 1873 en 1935 brachten de schepen van de Red Star Line bijna drie miljoen emigranten van Antwerpen naar Canada en Ellis lsland in New York. Vanuit heel Europa kwamen ze in Antwerpen toe, hopend op een beter leven in de Nieuwe Wereld. Duitsers, Zwitsers, Oostenrijkers, Polen, Russen, Italianen ... alle nationaliteiten kozen in de Scheldestad het ruime sop.

 

 

De drie gebouwen aan de Rijnkaai op het Eilandje zijn een belangrijk deel van het gemeenschappelijke geheugen.

Antwerpen kocht ze in 2005 om er een migratiemuseum van te maken. Een plek waar je stil kan staan bij de emigratie van destijds en de immigratie van vandaag.

De officiële opening is gepland voor 2012.

 

Regatta, een nieuwe wijk aan het Galgenweel

 

 

Regatta (de nieuwe naam van Prestibel) wordt een levendige woonwijk op Linkeroever. De site van 40 hectare ligt strategisch tussen de Blancefloerlaan, het Galgenweel en het aansluitingscomplex met de E17.

In de volgende tien jaar komen hier 400 eengezinswoningen met tuin en 1.000 appartementen.

In de onmiddellijke omgeving is veel groen en ruimte voor sport en ontspanning.

De oevers van het Galgenweel blijven onbebouwd en worden een nieuw park van 11 hectare.

Een plein aan het insteekdok van het Galgenweel, tussen een hotel en een water-recreatiecomplex, vormt het kloppende hart van de nieuwe wijk. In de zomer van 2008 start de aanleg van de wegen, eind 2008 worden de eerste huizen en appartementen opgetrokken.

 

Renovatie Van Cauwerlaertsluis

Het startschot van de renovatie van de Van Cauwerlaertsluis is gegeven. De vernieuwde sluis zal

het toenemende aantal vrachtschepen snel en efficiënt kunnen verwerken, ook onder extreme weersomstandigheden. Ook de Royerssluis wordt vernieuwd, zodat de haven een goede

verbinding over de Schelde naar de binnenterminals en rechteroever kan garanderen, evenals een betere verbinding met het Albertkanaal. De nieuwe Kattendijksluis moet het Eilandje bereikbaar maken voor zeilboten en jachten.

 

Amoras

 

Amoras staat voor Antwerpse Mechanische Ontwatering, Recyclage en Applicaties van Slib. Amoras is een project van de Haven van Antwerpen. Het omvat een langetermijnoplossing voor de verwerking van slib en omvat de bouw en exploitatie van een slib-ontwateringsfabriek.

Als locatie is het Bietenveld,ten oosten van de stortplaats Hooge Maey, voorbehouden.

De werkzaamheden starten in 2008. De eigenlijke opstart van de Amoras-installatie is gepland in de tweede helft van 2009.

 

Renovatie van de Vlaamse Opera

 

In de binnenstad wordt de monumentale, neoclassicistische Vlaamse Opera grondig vernieuwd.

Het gebouw stamt uit 1907 en was dringend aan renovatie toe van de ruwbouw, de liften, de verwarming, de koeling, de elektriciteit en het sanitair.

Tevens wordt het gebouw aangepast aan hedendaagse technische normen.

Er wordt komaf gemaakt met storende, binnendringende geluiden, zonder te raken aan de uitzonderlijke akoestiek. Een laatste fase omvat ook het optrekken van een nieuwbouw. Eenmaal de werkzaamheden afgerond, is de Vlaamse Opera een cultureel baken in de binnenstad.

 

Muziekcentrum AMUZ

 

Muziekcentrum AMUZ bevindt zich in de ontwijde Sint-Augustinuskerk, gelegen in de trendy Kammenstraat. Het barokke monument werd met respect voor haar cultuurhistorische waarde omgetoverd tot een moderne concertzaal. Nu kan je er een gevarieerd concertprogramma horen dat vertrekt vanuit de oude muziek en bruggen slaat naar andere genres, culturen en kunstuitingen.

 

Kunstencampus Sisa op Eilandje

 

Alle kunst-en ambacht-opleidingen van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten worden samengevoegd op één creatieve campus in de Cadixstraat. De huidige gebouwen worden gerenoveerd en uigebreid zodat ruimte ontstaat voor nieuwe opleidingen.

 

 

Stadsarchief werd FelixArchief

 

In augustus 2006 kreeg het Antwerpse collectieve geheugen een nieuw en stijlvol onderkomen in het volledig gerestaureerde Sint-Felixpakhuis.

Maar liefst 112.009 archiefdozen verhuisden van de Venusstraat naar de nieuwe locatie aan de Oudeleeuwenrui. De renovatie van het pand kreeg in 2007 de Belgian Building Award in de categorie Cultureel Erfgoed. De jury noemde het een bijzonder

intelligente renovatie van technisch hoog niveau. Achter de prachtige gevel kan je in het verleden van Antwerpen duiken. je vindt er de documenten van de stedelijke administratie sinds de 13e eeuw. Ook heel wat personen, families, bedrijven, verenigingen en particuliere instellingen schonken in de loop der tijd hun archieven aan het stadsarchief.

Wil je meer weten over de geschiedenis van je Antwerpse familie, straat of wijk?

Ben je op zoek naar de bouwvergunning of plannen van het huis dat je in Antwerpen hebt gekocht? Of kijk je graag naar oude foto's van Antwerpen? je kan al deze gegevens en nog veel meer gratis raadplegen in de leeszaal van het FelixArchief.

http://www.felixarchief.be

 

 

Stadsfeestzaal in de binnenstad     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De stadsfeestzaal brandde In 2000 nagenoeg helemaal af,maar wordt in haar oude glorie hersteld. Hij wordt gerestaureerd en geintegreerd in het winkelcentrum van de Meir tot Hopland als een overdekt, publiek plein. Dat gebeurt op basis van de originele plannen uit 1906, zodat ook de oorspronkelijke mozaïeken en muurreliëfs terugkomen.

De werkzaamheden gingen van start in december 2004 en de feestelijke opening was gepland op 25 oktober 2007.

 

Aangenaam shoppen op het Kiel

De Abdijstraat, die vroeger de 'Meir van het Kiel' genoemd werd, hoort samen met de Sint-Bernardsesteenweg bij de belangrijkste winkelstraten van de zuidrand. Het laatste decennium had dit winkelgebied echter aantrekkingskracht verloren. De Abdijstraat is nu volledig heraangelegd, met aandacht voor de zwakke weggebruikers.

Ook de gebouwen van 'den Tir' werden gerenoveerd en bieden nu onderdak aan 25 winkels en één horeca-zaak. Goed voor een totale winkeloppervlakte van 13.084 vierkante meter. Een prachtig plein verbindt de nieuw aangelegde Abdijstraat met het Tir-shoppingcomplex zodat de hele buurt opnieuw één sterke winkel-as wordt. De constructie van een luifel markeert niet alleen de spectaculaire toegang tot het winkelgebied, maar ook de tram- en bushalte.

 

Stoombadencomplex Veldstraat

 

 

Het stedelijke zwembad in de Veldstraat dateert van 1933 en is het oudste zwembad in Antwerpen. Momenteel wordt het omgebouwd tot een stoombadencomplex: het zwembad en de badkamers blijven behouden, maar je zal er ook oosterse stoombaden, een gymzaal en een badenhuis aantreffen.

Omdat het gebouw een beschermd monument is, gebeurt de renovatie met de grootste zorg.

Het stedelijke zwembad heeft een prachtige Art Deco architectuur. Wie ooit de badzaal, de wandtegels en de granitovloeren heeft gezien, vergeet ze nooit meer.

 

Zwemvijver Boekenberg, Deurne

Boekenberg is de eerste publieke ecologische zwemvijver in België. De vijver zuivert het water op een volkomen natuurlijke wijze, met een biologische filter die bestaat uit een kiezelbed met daarboven een water-plantenveld. Er zit dus geen chloor of chemicaliën in het water, waardoor zwemmen veel aangenamer wordt. Deze methode blijkt een succes. Aanvankelijk bleef de capaciteit beperkt tot 350 zwemmers per dag om het zuiveringssysteem niet te belasten. Maar omdat het systeem prima werkte, schakelden de beheerders van de vijver over naar 750 bezoekers per dag. Dit aantal zal nog aangroeien tot 1.100 bezoekers. De zwemvijver is gratis toegankelijk voor iedereen.

 

Verhoging bruggen Albertkanaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om haar economische aantrekkingskracht van wereldhaven te bewaren, evolueert Antwerpen mee met de ontwikkelingen in binnen en zeevaart.

Binnenvaartschepen worden breder en dieper, en daarom wordt ook de doorvaart op

het Albertkanaal verbreed en verhoogd. Alle bruggen tussen de haven en Wijnegem worden verhoogd en vervangen. De eerste brug die wordt vernieuwd is de Noorderlaanbrug.

De werkzaamheden starten in het najaar van 2007.

 

Petroleum Zuid op het Kiel

 

De grote en verlaten terreinen op Petroleum Zuid krijgen een nieuwe bestemming. De zwaar vervuilde terreinen worden de komende jaren grondig gesaneerd en maken plaats voor een duurzaam bedrijventerrein in een groene omgeving. De 75 hectare grond op Petroleum Zuid komt vrij voor de inplanting van een overslagterminal en een stads-regionaal distributiecentrum, voor de vestiging van hoogtechnologische productiebedrijven en KMO's. Meer dan 4.000 nieuwe banen komen er op die manier bij. Dwars door het bedrijventerrein loopt een hoogwaardige groene zone die de Hobokense polderende ringzone met elkaar verbindt. Aan de kop van het bedrijventerrein komt een zone voor de jeugd en culturele activiteiten. Aan de voet van de bedrijven-zone zorgt de nieuwe Krugerbrug ervoor dat het vrachtverkeer niet meer door de woonwijken op het Kiel en Hoboken raast.

 

Vernieuwde straten

 

 

 Heel de stationsboulevard die Antwerpen Centraal met het station Berchem verbindt, wordt heraangelegd. De Pelikaanstraat ende Simonsstraat kregen reeds een volwaardig fietspad met een dubbele rijrichting en groenbeplanting. De Mercatorstraat wordt volgend jaar in een nieuw kleedje gestoken.

• Dankzij een nieuw wegdek en nieuwe voetpaden is het nog leuker winkelen in de Kammenstraat. De laatste jaren groeide de buurt uit tot een bruisende, toeristische trekpleister voor shoppers van hippe kleding.

• Na de geslaagde heraanleg van de Vredestraat in Berchem, smeedt het district weer nieuwe plannen: de rijbanen en stoepen van de Statiestraat en Driekoningenstraat worden heraangelegd. De stad wil de snelheid van het verkeer aan banden leggen en een promenadegevoel creëren in deze straten.

          De Helmstraat in Borgerhout kreeg een nieuwe bovenlaag en nieuwe voetpaden. Een voorbeeld van hoe eenvoudige ingrepen de uitstraling van de buurt opmerkelijk verbeteren.

          De Veltwijcklaan is één van de oudste straten van Ekeren en was dringend aan een opknapbeurt toe. Zowel de rijweg als de riolering was namelijk in zeer slechte staat. Sinds oktober 2006 is de Veltwijcklaan opnieuw dé mooie, groene verkeersader in Ekeren.

 

Woontorens aan Kattendijkdok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zes slanke woontorens van 16 verdiepingen en 6o meter hoog zullen in de skyline van het Eilandje oprijzen. De projectontwikkelaar start er met de bouw van twee torens die klaar zullen zijn in 2009.

Het project past volledig in de opwaardering van de Montevideowijk en zal met het Montevideopakhuis, de Shop en het Red Star Line museum voor een bruisende sfeer in de buurt zorgen.

 

Renovatie Silvertop

 

Op het Kiel krijgen de drie Silvertoptorens, gebouwd tussen 1973 en 1976, een opvallende hedendaagse renovatie. Ze worden omgevormd tot 507 woongelegenheden en commerciële ruimtes, met kantoren voor de huisvestingsmaatschappij en een ontmoetingscentrum. Hiervoor worden energiezuinige technieken en ecologische materialen ingezet. Een toren staat er al gloednieuw bij, een tweede staat in de steigers. In 2010 zijn de drie torens weer helemaal up-to-date.